So sánh sản phẩm
QIAamp DNA Blood mini Kit

QIAamp DNA Blood mini Kit

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
  • Mã sản phẩm
  • QIAampDNA
  • Giá sản phẩm
  • 0
Hãng sản xuất: Qiagen – Đức
Qiagen Cat.No: 51104, 51106
Tách chiết DNA người, virus, ti thể từ máu và dịch cơ thể sử dụng công nghệ cột ly tâm
Loại mẫu: Máu toàn phần, Dịch cơ thể
Thể tích mẫu: 200 µl
Thể tích thu hồi: 50–200 µl
Thời gian tách chiết 20 phút
Quy trình: Thủ công, có thể tự động trên máy QIAcube
Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags:
0902177899