So sánh sản phẩm
Khoảng giá

COVID-19 Antigen Test

 • 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

  Thông số kỹ thuật:
  - Phương pháp dòng chảy bên
  - Kết quả thử nghiệm 15-20 phút
  - Hộp thử nghiệm kín 20x, ống, ống nhỏ giọt
  - Chất lỏng đệm 2 * 6 ml
  - Hướng dẫn sử dụng
  - Tăm bông
  - CE được phê duyệt
  - Độ nhạy 96,18%
  - Độ đặc hiệu 99,72%
  - Tổng thỏa thuận 97 .
  Liên hệ
  Mua nhanh
0902177899