So sánh sản phẩm
Khoảng giá

Máy phân tích chất lượng tinh trùng

 • Máy phân tích chất lượng tinh trùng

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng

  Model: SQA-V GOLD

  Ưu điểm:

  • Thích hợp cho các mẫu tỉnh trùng tươi hoặc đông lạnh hoặc đã qua xử lý.
  • Ống mao dẫn thử nghiệm dùng một lần
  • PC tương thích với chức năng xuất dứ liệuĐã bao gồm phần mềm V-SpermTM Gold.

  Kết quả kiếm tra tự động:

   

  • Nồng độ tInh dịch
  • Tỉ lệ 3% số tInh trùng chuyển đông tiến nhanh, chậm và không chuyển động, tInh trùng chết.
  • % hình thái thông thường.
  • Nồng độ tInh trùng động
  • Nồng độ tinh trùng động tăng dần
  • Nồng độ tinh trùng chức năng
  • Vận tốc trung bình
  • Chỉ số tinh trùng động

  Phần mềm V-Sperm TM Gold: Máy phân tích chất lượng tinh trùng tự động SQA-V GOLD

  • Nhập và kiểm tra dữ liệu bệnh nhân từ máy phân tích chất lượng tinh trùng.
  • Lưu kết quả kiểm tra bằng các video clips hoặc các ảnh đính kèm
  • Lưu, xem, vẽ đồ thị và kiểm tra kết quả thử nghiệm.
  • Xem các mẫu tinh dịch theo thời gian thực từ máy phân tích trên màn hình PC
  • Có thể tùy chọn ngôn ngữ hiển thị
  • Phạm vi thông thường cho kiểm tra các thông sổ có thể được thiết lập bởi người sử dụng.
  • Cài đặt những người sử dụng được cho phép truy cập và tự động đánh dấu cập nhật người sử dụng
  • Có mật mã/an ninh
  Liên hệ
  Mua nhanh
0902177899